36 17 40 17


 Toftegårds Allé 30, 2. sal
2500 Valby

Vaccination

Klinikken udfører alle vaccinationer til rejsebrug, også gul feber. Enkelte vacciner skal bestilles hjem.

Nogle vacciner skal gives 2 gange inden afrejse. De fleste vacciner er først virksomme ca. 1 ½ uge efter vaccinationen. Bestil derfor tid i god tid til rejserådgivning og vaccination.

Rejserådgivning og rejsevaccinationer samt visse andre vaccinationer er ikke dækket af sygesikringen, hvorfor der pålægges konsultationshonorar.

Influenzavaccination:

Vaccinationsperioden for influenza er fra 1/11 - 15/1 (gravide dog til 28/2). Vaccination tilrådes hvis du er:

  • » 65 år eller derover
  • » Førtidspensionist
  • » Kronisk syg (Kronisk lungesygdom, hjertekarsygdom dog undtaget forhøjet BT, diabetes, immundefekt, påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft, kronisk lever- eller nyresvigt, anden kronisk sygdom som medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko)
  • » Gravid > uge 12
  • » Svært overvægtige med BMI > 40

Rådgivning og Vaccination varetages af klinikkens personale