36 17 40 17


 Toftegårds Allé 30, 2. sal
2500 Valby

Svangerskabsforgiftning (præeklampsi)

Hvad er svangerskabsforgiftning?

Svangerskabsforgiftning er en tilstand, hvor den gravide har forhøjet blodtryk og æggehvidestoffer (proteiner) i urinen. Tilstanden kan også føre til eklampsi, de såkaldte "fødekramper", som er krampeanfald med bevidstløshed hos en gravid.

Tilstanden optræder vanligvis først efter 20.  graviditetsuge. 

Hvad er symptomerne på svangerskabsforgiftning

Svangerskabsforgiftning kan give symptomer fra de fleste organer i kroppen. De hyppigste symptomer er: 

  • - hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser
  • - brystsmerter, åndenød
  • - kvalme, opkastning
  • - smerter i maven
  • - pludselig voldsom vægtøgning
  • - vand i kroppen

Hvor hyppig er svangerskabsforgiftning?

Svangerskabsforgiftning er sjælden. Sygdommen rammer i ca. 3 % af alle graviditeter. 

Hvorfor får man svangerskabsforgiftning?

Årsagen til svangerskabsforgiftning er ukendt.

Der er øget risiko for svangerskabsforgiftning ved kendt forhøjet blodtryk, førstegangsgraviditet, graviditet opnået ved ægdonation, fedme, kronisk nyresygdom, flerfoldsgraviditet, sukkersyge, hjerte- og bindevævssygdom samt sygdomme eller misdannelser hos fostret.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg får symptomer på svangerskabsforgiftning?

Kontakt straks læge eller fødegang. Her vil du få undersøgt dit blodtryk og din urin samt evt få foretaget blodprøver.