36 17 40 17


 Toftegårds Allé 30, 2. sal
2500 Valby

SYGEMELDING

Du kan komme i en situation hvor du har brug for at sygemelde dig til dit arbejde, dit studie eller til jobcenteret.

SYGEMELDING TIL ARBEJDSPLADS

Sygemelding er som udgangspunkt et anliggende mellem dig og din arbejdsgiver. Det er således ikke nødvendigt, at du kontakter os inden du sygemelder dig.

Såfremt din arbejdsgiver ønsker dokumentation for din sygdom, skal du kontakte klinikken og få en tid.

Din arbejdsgiver kan som dokumentation for sygdommen ønske en af følgende:

  1. Mulighedserklæring: Denne udfærdiger du sammen med din arbejdsgiver inden konsultationen, og lægen underskriver, såfremt forholdene skønnes forsvarlige
  2. Frihåndsattest: Denne udfærdiges ved lægen
  3. Varighedserklæring: Denne udfærdiges ved lægen og anslår et skøn over varigheden af din sygdom

Dokumentation for sygdom koster 400 kr. og skal betales af din arbejdsplads. Såfremt din arbejdsplads ikke har oplyst dig om et EAN-nummer, skal du selv lægge ud for attesten og efterfølgende få beløbet refunderet. I klinikken kan du betale kontant eller med MobilePay

SYGEMELDING TIL STUDIET

Er der tale om sygemelding til eksamen eller obligatorisk undervisning, skal du kontakte klinikken samme dag som du skulle have deltaget i studieelementet. Sygemelding til studiet betales af dig selv og koster 250 kr. I klinikken kan du betale kontant eller med MobilePay

SYGEMELDING TIL JOBCENTER

Du skal kontakte jobcenteret såfremt du er syg. Det er en god idé, at du orienterer os om din sygemelding. Er der tale om længerevarende sygdom, som vi ikke har talt om for nyligt, bør du bestille tid til en konsultation. Jobcenteret kan hente dokumentation for sygdommen ved at anmode om en statusattest (LÆ125). Denne attest modtager lægeklinikken elektronisk, og den betales af kommunen.